رفتن به مطلب
 • سوالات تا این لحظه

  23,955

  پاسخ ها: 110,863

 • متخصصان فعال

  1. دکتر فریبا الماسی

   337 امتیاز

   4922 ارسال

   دکتر فریبا الماسی

  2. دکتر مرجان قاجار

   240 امتیاز

   4588 ارسال

   دکتر مرجان قاجار

  3. دکتر نوشین نظری

   349 امتیاز

   3976 ارسال

   دکتر نوشین نظری

  4. دکتر علی اصغر حلیمی

   241 امتیاز

   1997 ارسال

   دکتر علی اصغر حلیمی

  5. دکتر کتایون برجیس

   4 امتیاز

   1776 ارسال

   دکتر کتایون برجیس

 • اعضا تا این لحظه

  22,363

  بیشترین آمار آنلاین: 1,520

Faezeh zarei

تعداد ارسال ها: 3

عضویت:

دنبال کنندگان

اعتبار در سایت

0

درجه کاربری

 1. Faezeh zarei

  پسر سه ساله من مدام کارهایی را انجام میده که من را عصبانی کن.دقیقا اون کارها را با این نیت انجام میده (اگر به کار بدی که انجام میده بی توجهی کنم سراغ کاری میره که حتما من واکنش نشون بدم مثلا سعی میکنه تلویزیون رو پرت کنه پایین یا دسته جارو برقی را گاز میگیره و یا کارهایی از این دست )این کارها رو زمانی ادامه میده که با واکنش بدی روبرو میشه.خیلی هم بهانه گیره(اگر تلفن زنگ بزنه گریه میکنه چرا زنگ میزنه ) و بد خلق شده.آیا مربوط به سنشه؟
اعضا تا این لحظه: 22,363
سوالات تا این لحظه 23,955
جواب ها تا این لحظه 110,863

متخصصان فعال

 1. دکتر فریبا الماسی

  337 امتیاز

  4922 ارسال

  دکتر فریبا الماسی

 2. دکتر مرجان قاجار

  240 امتیاز

  4588 ارسال

  دکتر مرجان قاجار

 3. دکتر نوشین نظری

  349 امتیاز

  3976 ارسال

  دکتر نوشین نظری

 4. دکتر علی اصغر حلیمی

  241 امتیاز

  1997 ارسال

  دکتر علی اصغر حلیمی

 5. دکتر کتایون برجیس

  4 امتیاز

  1776 ارسال

  دکتر کتایون برجیس

×