رفتن به مطلب
 • سوالات تا این لحظه

  13,352

  پاسخ ها: 66,781

 • متخصصان فعال

  1. دکتر فریبا الماسی

   215 امتیاز

   2880 ارسال

   دکتر فریبا الماسی

  2. دکتر مرجان قاجار

   160 امتیاز

   2670 ارسال

   دکتر مرجان قاجار

  3. دکتر نوشین نظری

   110 امتیاز

   1590 ارسال

   دکتر نوشین نظری

  4. دکتر علی اصغر حلیمی

   145 امتیاز

   1320 ارسال

   دکتر علی اصغر حلیمی

  5. دکتر کتایون برجیس

   47 امتیاز

   1012 ارسال

   دکتر کتایون برجیس

 • اعضا تا این لحظه

  15,736

  بیشترین آمار آنلاین: 1,341

isa031

تعداد ارسال ها: 1

عضویت:

دنبال کنندگان

اعتبار در سایت

0

درجه کاربری

 1. isa031

  سن تقریبا ۴۸ میباشد درد بسیار زیاد در ناحیه لگن دارد و امانش را بریده؟بچدار هم شده است؟برای درد لگنم چه کنم؟ این اتفاق چرا رخ داده است؟ رحم ابعادmm45×92 واکوی طبیعی داشته ونمایی آن anteflex میباشد. اندومتر نمایی طبیعی داشته وحواشی اندومیومتر بال صاف میباشد. ضخامت اندومتربوم 5mm میباشند. تخمدانها اندازه واکوی نرمال دارند. تصویر فولیکول غالب به قطر 15mm در تخمدان چپ رویت شد. توده فضاگیر در ادنکس ها رویت نشد. مایع آزاد دیده نشد‌.
اعضا تا این لحظه: 15,736
سوالات: 13,352
پاسخ ها: 66,781

متخصصان فعال

 1. دکتر فریبا الماسی

  215 امتیاز

  2880 ارسال

  دکتر فریبا الماسی

 2. دکتر مرجان قاجار

  160 امتیاز

  2670 ارسال

  دکتر مرجان قاجار

 3. دکتر نوشین نظری

  110 امتیاز

  1590 ارسال

  دکتر نوشین نظری

 4. دکتر علی اصغر حلیمی

  145 امتیاز

  1320 ارسال

  دکتر علی اصغر حلیمی

 5. دکتر کتایون برجیس

  47 امتیاز

  1012 ارسال

  دکتر کتایون برجیس

×