رفتن به مطلب
 • سوالات تا این لحظه

  15,485

  پاسخ ها: 75,943

 • متخصصان فعال

  1. دکتر فریبا الماسی

   236 امتیاز

   3315 ارسال

   دکتر فریبا الماسی

  2. دکتر مرجان قاجار

   167 امتیاز

   2981 ارسال

   دکتر مرجان قاجار

  3. دکتر نوشین نظری

   123 امتیاز

   1919 ارسال

   دکتر نوشین نظری

  4. دکتر علی اصغر حلیمی

   147 امتیاز

   1482 ارسال

   دکتر علی اصغر حلیمی

  5. دکتر کتایون برجیس

   47 امتیاز

   1171 ارسال

   دکتر کتایون برجیس

 • اعضا تا این لحظه

  17,172

  بیشترین آمار آنلاین: 1,341

isa031

تعداد ارسال ها: 1

عضویت:

دنبال کنندگان

اعتبار در سایت

0

درجه کاربری

 1. isa031

  سن تقریبا ۴۸ میباشد درد بسیار زیاد در ناحیه لگن دارد و امانش را بریده؟بچدار هم شده است؟برای درد لگنم چه کنم؟ این اتفاق چرا رخ داده است؟ رحم ابعادmm45×92 واکوی طبیعی داشته ونمایی آن anteflex میباشد. اندومتر نمایی طبیعی داشته وحواشی اندومیومتر بال صاف میباشد. ضخامت اندومتربوم 5mm میباشند. تخمدانها اندازه واکوی نرمال دارند. تصویر فولیکول غالب به قطر 15mm در تخمدان چپ رویت شد. توده فضاگیر در ادنکس ها رویت نشد. مایع آزاد دیده نشد‌.
اعضا تا این لحظه: 17,172
سوالات تا این لحظه 15,485
جواب ها تا این لحظه 75,943

متخصصان فعال

 1. دکتر فریبا الماسی

  236 امتیاز

  3315 ارسال

  دکتر فریبا الماسی

 2. دکتر مرجان قاجار

  167 امتیاز

  2981 ارسال

  دکتر مرجان قاجار

 3. دکتر نوشین نظری

  123 امتیاز

  1919 ارسال

  دکتر نوشین نظری

 4. دکتر علی اصغر حلیمی

  147 امتیاز

  1482 ارسال

  دکتر علی اصغر حلیمی

 5. دکتر کتایون برجیس

  47 امتیاز

  1171 ارسال

  دکتر کتایون برجیس

×