رفتن به مطلب

ABBAS SAEEDNEJAD

تعداد ارسال ها: 1,210

عضویت:

دنبال کنندگان

اعتبار در سایت

81

درجه کاربری

 1. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Sara_fatahi9 خواهش می کنم.
 2. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Sara_fatahi9 سلام این حرف ها را باور نکن نمیشه خانمی باردارباشه وپریودهم بشه چون اگر دیواره رحم تخریب بشه وجنینی باشه در اصل سقط جنین روی خواهدداد. شما برای اینکه از این استرس خارج بشی یه ازمایش بتا بده.
 3. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Sara_fatahi9 خواهش می کنم.
 4. ABBAS SAEEDNEJAD

  @دختر پریشون سلام قرص های اورژانسی که مصرف قرص اچ دی هم 2تا هم زمان خوردن وبا فاصله 12ساعت 2دیگرمصرف کردن ان اورژانسی محسوب میشه می تونه پریودرا از یک تا 3هفته به تاخیر بیندازه وباعث میشه تا 3سیکل نظم پریودبهم بخوره.
 5. ABBAS SAEEDNEJAD

  @7664Fafa @7664Fafa @7664Fafa سلام البته دربعضی از اقایون در پیشاب اونا مقدارکمی اسپرم وجودداره که این اسپرم هم در رابطه بدون دخول درهوای ازادنابارورمی شود.
 6. ABBAS SAEEDNEJAD

  @سیما کریمی سلام با شرح حالی که دادی امکان بارداری برای شما وجود نداره زمانی این احتمال به وجودمیاد که مایع منی به طورمستقیم با دهانه واژن برخوردکنه وزمان تخمک گزاری هم باشه حدود10درصدی این احتمال وجود خواهدداشت. اگر شما باز نگران این قضیه هستی شوهرتون می تونه از کاندوم استفاده کنه واگر کنترل انزال دارند زمانی که حس می کنند داره انزال رخ میده 10ثانیه قبل اون مایع انزال را روی شکم ویا سینه واگر در پوزیشن روی شکم خوابیده هستی روی کمرت خالی نماید.
 7. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Ffff8923450 سلام البته در رابطه بدون دخول پیشاب باعث بارداری نمیشه هم چنین چه طورامکان داره وقتی که شما دست خودتون را خشکانده ویک ربع بعدبتونه اسپرم زنده بمونه اسپرم در شرایطی که درهوای ازاد قراربگیره وبا دستما خشک نشه می تونه تا 12دقیقه زنده بمونه ولی وقتی محل اغشته به اسپرم خشک شده باشه به هیچ وجه اسپرم نمی تونه زنده بمونه هم چنین درشرایط عادی هم اگر پیشابی که حاوی اسپرم هم باشه در رابطه بدون دخول حتی اگر به دهانه واژن هم برخورد داشته باشه به دلیل برخوردبا هوا قدرت باروری خودرا از دست می دهد.
 8. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Hsh @Hsh سلام البته اسپرم در هوای ازادتا12دقیقه می تونه زنده بمونه ومنی که خشک شده دیگراسپرمی زنده نمونده که قدرت باروری داشته باشه هم چنین اگر اقایی انزال شده باشه وبعد از انزال ادرارنکرده باشه وفقط خودش را خشک کرده باشه درپیشاب دوم اسپرم هایی که در مجرا باقی مانده اندهمراه پیشاب به خارج هدایت شده واگر در رابطه بدون دخول این پیشاب باخیسی دهانه واژن برخوردنمایدودر زمان تخمک گزاری هم باشه احتمال بارداری وجوددارد.
 9. ABBAS SAEEDNEJAD

  @IHaniii سلام اولا احتمال بارداری در رابطه مقعدی صفر است وشما نبایداز قرص اورژانسی استفاده می کردی بعد اینکه منی روز بعداز پشت شما خالی شده وارتباطی با برخورد با واژن را نداره وهم چنین اسپرم هادرمقعدبعد ازمدت کوتاهی از بین میرن چون محیط رکتوم محیطی مناسب برای زنده ماندن اسپرم نیست. دوما وقتی که شما قرص اورژانسی 1/5 استفاده کرده ای دلیلی نداره که دوباره قرص مصرف کنی چون مصرف مجدداین قرص اثرات قرص قبلی را هم ازبین میبره وبا واردکردن این میزان هورمون به بدنت با اسیب های جدی به تخمدان وسیستم عروقی بدنت می شوی.
 10. ABBAS SAEEDNEJAD

  @7664Fafa سلام دررابطه بدون دخول احتمال بارداری با پیشاب صفر است وحتی در رابطه دخولی هم احتمال بارداری با پیشاب یک در هزار است پس به هیچ وجه از قرص استفاده نکن.
 11. @Mzzn سلام برای تنظیم شدن اون بایدبه متخصص زنان وزایمان مراجعه کنی . بله عوارض این قرص ها اسیب به عروق واسیب جدی به تخمدان ها که اگر بیش از حدمجاز استفاده بشه باعث نابودی تخمک ها ودرنتیجه نازایی به همراه خواهدداشت وباعث کیست تخمدان وتنبلی تخمدان هم خواهدشد.
 12. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Sara_fatahi9 سلام بالا رفتن درجه حرارت بدن فقط 24ساعت درزمان تخمک گزاری است ودرد وتیرکشیدن پهلو هم چندساعت قبل از ازاد شدت تخمک است ولی ترشحات سفیدوکشدارمی تونه چندروزی باشه که از قبل تخمک گزاری شروع شده وتا پایان تخمک گزاری ادامه داره.
 13. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Sara_fatahi9 سلام علائم تخمک گزاری عبارته از: 1-بالا رفتن دمای بدن درحدیک درجه 2-ترشح سفیدرنگ وبا قوام وکشدار 3-حس تیرکشیدن ودرد خفیف در یکی ازپهلوها که تخمک ازاد میشه به مدت نصف روز. غالبا زمان تخمک گزاری در سیکل های منظم 2هفته قبل از پریودبعدی است.
 14. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Mahta123 سلام البته درپیشاب دوم که اقا ادرارنکرده باشه اسپرم در پیشاب است ولی با توجه به اینکه رابطه شما در زمان ایمن بوده است احتمال بارداری وجود نداره ونگران نباشیدواسترس هم می تونه در تاخیرپریودتاثیرداشته باشه.
اعضا تا این لحظه: 21,219
سوالات تا این لحظه 22,335
جواب ها تا این لحظه 105,346

متخصصان فعال

 1. دکتر فریبا الماسی

  323 امتیاز

  4600 ارسال

  دکتر فریبا الماسی

 2. دکتر مرجان قاجار

  235 امتیاز

  4265 ارسال

  دکتر مرجان قاجار

 3. دکتر نوشین نظری

  334 امتیاز

  3478 ارسال

  دکتر نوشین نظری

 4. دکتر علی اصغر حلیمی

  239 امتیاز

  1896 ارسال

  دکتر علی اصغر حلیمی

 5. دکتر کتایون برجیس

  0 امتیاز

  1669 ارسال

  دکتر کتایون برجیس

×