رفتن به مطلب
 • سوالات تا این لحظه

  27,358

  پاسخ ها: 126,288

 • متخصصان فعال

  1. دکتر فریبا الماسی

   362 امتیاز

   5690 ارسال

   دکتر فریبا الماسی

  2. دکتر مرجان قاجار

   260 امتیاز

   5332 ارسال

   دکتر مرجان قاجار

  3. دکتر نوشین نظری

   387 امتیاز

   4817 ارسال

   دکتر نوشین نظری

  4. دکتر علی اصغر حلیمی

   243 امتیاز

   2243 ارسال

   دکتر علی اصغر حلیمی

  5. دکتر کتایون برجیس

   3 امتیاز

   1949 ارسال

   دکتر کتایون برجیس

 • اعضا تا این لحظه

  24,927

  بیشترین آمار آنلاین: 1,520

ABBAS SAEEDNEJAD

تعداد ارسال ها: 2,108

عضویت:

اعتبار در سایت

142

درجه کاربری

 1. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Pariyamndt سلام احتمال بارداری به این طریق تقریبا صفراست وهم چنین دستی که اغشته به اسپرم بوده وخشک شده یا شسته شده باعث بارداری نمیشه وباز شما که قرص اورژانسی می خواهی مصرف کنی فقط یک بار در دوز 1/5یا به فاصله 12ساعت با دوز 75/می توانی مصرف کنی نه اینکه یک بار قرص 1/5مصرف کرده وبعدهم قرص 75/با این کارهورمون اضافی به بدن خودواردکرده که می تونه عوارض هایی را برای شما درپی داشته باشه.
 2. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Mohamad129292 سلام شما به جای اینکه نگران قدت باشی بهتره که نگران انجام این فعل حرام باشی که از گناهان کبیره است ودرشرع به شدت این عمل مذموم وزشت شمرده شده هم چنین این عمل می تونه اسیب های جدی جسمی وروحی برای شما ایجاد کنه وهم چنین کنترل انزال خودرا ازدست داده وبعداز ازدواج دیگرنتوانی با همسرت رابطه برقرارکنی ونتوانی از رابطه با همسرت لذت ببری.
 3. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Asal jan سلام رابطه دخولی از واژن درزمان پریودی حرام است وباعث کفاره میشه واز نظرپزشکی هم باعث اسیب های جبران ناپذیرمی تونه بشه ازجمله چسبندگی رحم وعفونت لگنی وخدای نکرده برای یک عمرنازا شدن را می تونه درپی داشته باشه اما با توجه به اینکه خونریزی داشتی احتمال بارداری نیست ولی با این حجم زیادهورمون که واردبدن خودبا مصرف بیش از اندازه قرص های اورژانسی کرده ای می تونه اسیب هایی را به شما واردکند.
 4. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Sh2812afshar سلام خودارضایی از نظرشرع حرام وازگناهان کبیره است لطفا هرچه سریع تراین عمل را ترک کن وتوبه کن هم چنین این رفتارباعث اسیب های جدی هم به جسم شما وهم به روح روانتون واردمی کنه وتنها یکی از مشکلات جدی ان این است که بعد از ازدواج دیگرنمی توانی از رابطه زناشویی لذت ببری.
 5. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Ebi110 سلام به هیچ وجه موجب قتل یک موجودبی گناه نشوواز خدا بترس.
 6. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Mherhov سلام اصلا امکان بارداری از طریق پاشیدن اب توالت فرنگی وجودنداره چون اسپرم نمی تونه درچنین شرایطی زنده بمونه وباعث بارداری بشه.
 7. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Mherhov سلام البته دردوره پریودی احتمال بارداری خیلی خیلی ضعیفه ولی درصدان صفرنیست ولی باشرح حالی که شما دادی اصلا امکان بارداری نیست.
 8. ABBAS SAEEDNEJAD

  @فاطینا سلام اگررابطه پرخطرنداشته ای دلیلی بربارداری نیست.
 9. ABBAS SAEEDNEJAD

  @6419870 سلام ناحیه زنیتال همان واژن یا جلو زن است. احتمال بارداری دررابطه مقعدی صفر است مگر انکه درپوزیشن انجام شده باشه که بعداز بیرون کشیدن الت منی به طرف دهانه واژن سرازیربشه وبا خیسی واژن تماس پیدا کنه برای این خاطربهتره دررابطه مقعدی بعداز انزال درمقعدقبل از خارج کردن الت درپوزیشن پهلو به پهلو قرارگرفت ودستمالی هم بین میان دوراه قراردادتا مانع برخورداسپرم با دهانه واژن شوداما باشرح حالی که دادی احتمال بارداری بعیدبه نظرمی رسه با توجه به طولانی بودن سیکل وزمان رابطه که 20سیکل شما بوده واززمان تخمک گزاری شما گذشته بوده پس جای نگرانی نیست.
 10. ABBAS SAEEDNEJAD

  @شيوا٣ سلام البته احتمال بارداری با پیشاب هم احتمال بارداری اون شایدیک درهزارم باشه.
 11. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Mherhov سلام خیرنیازی به مصرف قرص نیست چون اسپرم درهوای ازادتا 12دقیقه بیشترزنده نیست وهم چنین برخورداسپرم با هوا باعث میشه قدرت باروری را ازدست بدهد.
 12. ABBAS SAEEDNEJAD

  @Alireza137785 سلام اگرقبلا هم سابقه داشته احتمال میره که ان روندتکرارشده باشه.
 13. ABBAS SAEEDNEJAD

  @شيوا٣ سلام دررابطه بدون دخول پیشاب باعث بارداری نمیشه ودراصل پیشاب اولیه اقایون اغلب بدون اسپرمه وحتی اگرهم اسپرمی باشه با برخوردبا هوای ازاد قدرت باروری خودرا ازدست میدهندواصلا هم نیازی به مصرف قرص اورژانسی نیست.
اعضا تا این لحظه: 24,927
سوالات تا این لحظه 27,358
جواب ها تا این لحظه 126,288

متخصصان فعال

 1. دکتر فریبا الماسی

  362 امتیاز

  5690 ارسال

  دکتر فریبا الماسی

 2. دکتر مرجان قاجار

  260 امتیاز

  5332 ارسال

  دکتر مرجان قاجار

 3. دکتر نوشین نظری

  387 امتیاز

  4817 ارسال

  دکتر نوشین نظری

 4. دکتر علی اصغر حلیمی

  243 امتیاز

  2243 ارسال

  دکتر علی اصغر حلیمی

 5. دکتر کتایون برجیس

  3 امتیاز

  1949 ارسال

  دکتر کتایون برجیس

×